VIP
客户端
登录

André Oumansky

André Oumansky是一名影视演员,主要作品有《瓦尔堡:一个有影响的人》,《香槟查理》,《破坏者》,《Les cinq dernières minutes》等。

电影

尼古拉的灵异世界 2004

饰演 Alban Monfreid

拿破仑传 2002

饰演 Sieyes

拿破仑传3 2002

饰演 Sieyes

拿破仑传4 2002

饰演 Sieyes

花落莺啼春 1962

饰演 Bernard