Andrey Smolyakov

Andrey Smolyakov was born on November 24, 1958 in Podolsk, Moskovskaya oblast, RSFSR, ...更多>

电视剧

急袭第1季 2017

饰演 Andrey Ryzhov

电影

寂静的海湾 2000

饰演 Ivan Pavlovich

核战总司令 1998

饰演 Barabanov